Outsmarted02
Outsmarted01

PROJEKT

Outsmarted är ett musikkollektiv som skriver om musik och sätter upp spelningar. Projektet bestod av att ta fram en logotyp åt föreningen. Logotypen skulle fungera i tryck och digitalt. Tillsammans med kunden har jag utformat en logotyp.


KUND

Outsmarted

KATEGORI

Grafisk design


Pablo Diablo
Future Sailors